24 marca br. w remizie OSP Boszczynek odbyło się walne zebranie, w którym uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło. Spotkanie z druhami, z terenu gminy Skalbmierz było ostatnim zebraniem sprawozdawczym w tym roku kalendarzowym na terenie gminy Skalbmierz. Było to również ostatnie z wszystkich, planowanych na 2018 r. walnych zebrań z terenu powiatu kazimierskiego. W spotkaniach z druhami na terenie powiatu uczestniczyli członkowie prezydiów Zarządów Oddziałów Miejsko-Gminnych, Zarządów Gminnych OSP RP oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej (Komendant Powiatowy PSP kpt. Marcin Oziębło, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP kpt. Marcin Żarek oraz pracownicy KP PSP Kazimierza Wielka systemu codziennego).

Podczas każdego spotkania zarządy OSP podsumowały funkcjonowanie jednostek w roku 2017, przedstawiły sprawozdania finansowe (w tym otrzymane dotacje MSWiA), sprawozdania z działalności operacyjnej (udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach ratowniczych). Każda z jednostek przedstawiła również plan działalności na rok 2018, planowane remonty, planowane zakupy sprzętu i umundurowania. Zarząd każdej z jednostek OSP otrzymał jednogłośnie absolutorium. Funkcjonariusze PSP w swoich wystąpieniach podsumowywali działalności jednostek, przekazywali informacje dotyczące dofinansowań z budżetu państwa w roku 2018 oraz podziękowali druhom za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie, oraz za sukcesy i dokonania w minionym 2017 roku.  Na koniec podczas każdego zebrania omówiono zagadnienia związane z kampanią społeczną „Czad i Ogień. Obudź czujność ” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Wszystkie jednostki OSP zostały zaproszone do aktywnego włączania się w propagowanie ww. kampanii społecznych.

 

Tekst: kpt. Marcin Oziębło KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: kpt. Marcin Oziębło KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka