22 marca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się odprawa kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa świętokrzyskiego w której uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło.

Odprawie przewodniczył Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Czajka. Głównym zagadnieniem spotkania było omówienie zasad udzielania dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych mogą ubiegać się o środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów sprzętu transportowego, środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu techniki specjalnej i łączności, a także na remonty strażnic. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Czajka oraz jego zastępca bryg. Tomasz Bajerczak przedstawili zasady, według których kwota dotacji przyznana na województwo świętokrzyskie zostanie w dalszej kolejności rozdzielona na poszczególne powiaty oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło KP PSP Kazimierza Wielka, st. kpt. Michał Głowacki, KW PSP w Kielcach,

Zdjęcia: st. asp. Piotr Bąk, KW PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka