18 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się odprawa z Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego. Prowadzącym odprawę był Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło. Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 60 druhów zostało podzielone na 2 zasadnicze części. W pierwszej z nich Komendant Powiatowy kpt. Marcin Oziębło w obecności Zastępy Dowódcy JRG st. kpt. Krzysztof Jach (kierownik kursu) wręczył zaświadczenia ukończenia kursu podstawowego 28 druhom OSP. Po krótkiej przerwie Komendant omówił działalność jednostek straży pożarnej na tle województwa świętokrzyskiego wyświetlając film multimedialny oraz podsumował działalność kazimierskiej komendy powiatowej w 2017 r. z zakresu m.in. operacyjno-szkoleniowego, prewencji, logistyki, prewencji społecznej. Następnie mł. bryg. Andrzej Krupa szczegółowo omówił dotacje z budżetu państwa, które jednostki OSP uzyskały w 2017 roku. Były to dotacje na remonty strażnic, zakup oraz naprawy sprzętu. Na zakończenie podziękowano druhom OSP za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kazimierskiego za 2017 r.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło – KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: mł. asp. Damian Kucybała – JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka