2 marca 2018 roku Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg. Adam Czajka wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcinem Oziębło wizytowali jednostkę OSP Krzyszkowice w powiecie kazimierskim. Celem wizyty, w ramach współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi było poznanie warunków lokalowych oraz osobowego potencjału ratowniczego jednostki. W trakcie wizytacji komendanci przekazali informacje dotyczące możliwości dofinansowania OSP z budżetu państwa w 2018 roku oraz podziękowali druhom za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie. Rozmawiano także o bieżących problemach, ale i o perspektywach dalszego rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach.

W wizytacji uczestniczyli również Komendant Miejsko-Gminny OSP RP w Kazimierzy Wielkiej dh Krzysztof Wojtasik, a także Prezes dh Tadeusz Parysek, Naczelnik dh Zbigniew Zdunek, członkowie OSP oraz Radny Powiatu Kazimierskiego Pan Jarosław Miszczyk.

Jednostka OSP Krzyszkowice jest jednostką typu „M”, która stanowi dobrą bazę lokalową dla strażaków ochotników do prowadzenia szkoleń i zbiórek, a przyległy teren nadaje się do przeprowadzania pokazów podczas lokalnych uroczystości.

 

Tekst: kpt. Marcin Oziębło KP PSP Kazimierza Wielka

Foto: kpt. Marcin Oziębło, st. ogn. Marek Szostak KW PSP Kielce

 

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka