23 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, w obecności  Komendanta Powiatowego kpt. Marcina Oziębło odbyła się uroczysta zmiana służby, która była ostatnią służbą dla:

asp. sztab. JACEK CIELOCH

st. ogn. PAWEŁ KSIĄŻEK

Dalszą część pożegnania przeprowadzono w sali konferencyjnej, w formie uroczystej zbiórki, w której uczestniczyli pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej oraz emerytowani strażacy.

Komendant Powiatowy powitał strażaków będących w służbie jak i strażaków emerytów, a nowym emerytom, w imieniu własnym i załogi podziękował za oddaną służbę, dobrą współpracę i zaangażowanie wyrażając duże uznanie za całość dokonań, życząc dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia wszystkich zamierzeń i planów osobistych jak i najlepszego samopoczucia na emeryturze.

PRZEBIEG SŁUŻBY:

asp. sztab. JACEK CIELOCH

 

Pan asp. sztab. Jacek Cieloch służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1992 roku jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

 Po ukończeniu szkoły służbę pełnił na następujących stanowiskach służbowych:

 1. Od 1 maja 1994 roku w Komendzie Rejonowej PSP w Kazimierzy Wielkiej na stanowisku

dowódcy zastępu.

 1. Od 1 stycznia 1999 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej na stanowisku

dowódcy sekcji.

 1. Od 1 stycznia 2000 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej na stanowisku dowódcy zmiany.

Podczas swojej długoletniej służby brał udział w wielu akcjach ratowniczo – gaśniczych. Wielokrotnie reprezentował Komendę na zawodach sportowo – pożarniczych oraz innych zawodach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, osiągając dobre wyniki w zakresie sprawności fizycznej.

Jako dowódca dbał o swoich podwładnych. Zawsze uczciwy i lojalny wobec kolegów. Dał się poznać jako funkcjonariusz sumienny i zdyscyplinowany, w trudnych sytuacjach opanowany i rozważny.

Za swoją  działalność i zaangażowanie był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Otrzymał między innymi:  

1.Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

 1. Srebrny Medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
 2. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.
 3. Dyplom z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, za działalność

    na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

st. ogn. PAWEŁ KSIĄŻEK

Pan st. ogn. Paweł Książek służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1997 roku jako stażysta w Komendzie Rejonowej PSP w Kazimierzy Wielkiej.

Od 2000 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej zajmował kolejno stanowiska:

 1. Od 1 października 2000 roku - młodszy ratownik kierowca.
 2. Od 1 marca 2003 roku - ratownik kierowca.
 3. Od 1 stycznia 2008 roku - starszy ratownik kierowca.
 4. Od 1 lutego 2010 roku - operator sprzętu specjalnego.
 5. Od 1 grudnia 2013 roku - starszy operator sprzętu specjalnego.

Podczas swojej długoletniej służby brał udział w wielu akcjach ratowniczo – gaśniczych. Dbał o sprzęt mechaniczny znajdujący się na wyposażeniu naszej Jednostki. Angażował się w prace gospodarcze i remontowe. Rzetelnie wykonywał wszystkie powierzone zadania służbowe.

Uczciwy i lojalny wobec kolegów. Dał się poznać jako funkcjonariusz sumienny i zdyscyplinowany, w trudnych sytuacjach opanowany i rozważny.

Za swoją działalność i zaangażowanie był wielokrotnie wyróżniany  i odznaczany.

Otrzymał między innymi:  

 1. Dyplom Komendanta Głównego.
 2. Złoty Medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
 3. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.
 4. Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

Tekst: kpt. Marcin Oziębło, kpt. Marcin Żarek, mgr Marta Młyńczak KP PSP w Kazimierzy Wielkiej

Foto: st. asp. Piotr Boksa KP PSP Kazimierza Wielka

 

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka