22 grudnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się strażackie spotkanie opłatkowe. Stało się już tradycją, że przed każdymi Świętami Bożego Narodzenia kazimierscy strażacy spotykają się złożyć sobie wzajemnie życzenia. W tym roku oprócz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej przybyli również druhowie reprezentujący Zarząd Powiatowy i Zarządy Miejsko-Gminne i Gminne OSP RP z terenu powiatu kazimierskiego. Na spotkaniu obecni byli m. in.: ks. kanonik Marian Fatyga – kapelan kazimierskich strażaków, dh Jan Nowak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP, a jednocześnie Starosta kazimierski, dh Michał Markiewicz - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP, jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz, Józef Zuwała - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP, jednocześnie Wójt Gminy Bejsce, mł. insp. Piotr Wrześniewski – Komendant Powiatowy Policji, st. bryg. w st. spocz. Marian Stoczkiewicz – Prezes Koła nr 1 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w towarzystwie emerytowanych strażaków, Tadeusz Podkowa – Prezes Koła nr 11 Emerytów i Rencistów Żołnierzy WP, Marek Rupniewski – V-ce Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło, który przywitał wszystkie przybyłe osoby, a także podziękował druhom, pracownikom i funkcjonariuszom za wspólną pracę w minionym roku. Złożył również życzenia świąteczne i noworoczne. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego przez ks. Mariana Fatygę przełamano się opłatkiem, przy którym składania życzeń nie było końca. Następnie wszyscy spróbowali wigilijnych potraw. Na koniec odśpiewano kilka kolęd. O oprawę muzyczną zadbał dh Robert Basiak – kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej ze Skalbmierza.

Tekst: kpt. Marcin Żarek KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: st. asp. Piotr Boksa KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka