20 grudnia 2017 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej uczestniczył w spotkaniu wigilijnym zainaugurowanym częścią artystyczną w wykonaniu dzieci. Spotkając się z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej apelowano o upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z niebezpieczeństwami z zakresu pożarowego jak również z innymi zagrożeniami, którym przeciwdziała Państwowa Straż Pożarna realizując m.in. ogólnopolską kampanię społeczno – informacyjną „Czad i ogień, obudź czujność” jak również „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Korzystając z okazji wręczono kalendarze ścienne zachęcając tym samym do przekazania informacji dzieciom i młodzieży na temat konkursów organizowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego. Są to:

1.Indywidualny konkurs „Rebus z wyszukiwanką”

2.Indywidualny konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie”

3.Klasowy konkurs na plakat „Potrafię alarmować straż pożarną”

4.Zespołowy konkurs na spot filmowy ”Żywioły i ludzie”

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło – KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: Krzysztof Kuchnecki

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka