19 grudnia 2017 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło w związku z trwającymi, ogólnopolskimi kampaniami społecznymi: „Czad i ogień, obudź czujność”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” spotkał się z gronem pedagogicznym oraz uczniami Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Księdza Władysława Latosa w Kamieńczycach (gm. Kazimierza Wielka). Podczas spotkania poruszono kwestie zagadnień związanych z występowaniem tlenku węgla oraz z innymi niebezpieczeństwami mogącymi wystąpić w przypadku procesu spalania. Obserwując tragiczne w skutkach wypadki komunikacyjne na terenie powiatu kazimierskiego uczulono nauczycieli, by zachowali szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów dojeżdżając, jak również wracając z pracy, oraz poza pracą. Zwrócono uwagę na szeroko pojęte znaczenie słowa BEZPIECZEŃSTWO. Bezpieczeństwo swoje, osób nam bliskich, jak również wobec innych uczestników ruchu drogowego. Wręczono kalendarze ścienne zachęcając tym samym do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło – KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka