17 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie z Prezesami oraz Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego. Prowadzącym naradę był Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek. Spotkanie, w którym uczestniczyło 40 druhów zostało podzielone na kilka części. W pierwszej z nich mł. bryg. Andrzej Krupa omówił i podsumował dotacje z budżetu państwa, które jednostki OSP uzyskał w 2017 roku. Były to dotacje na remonty strażnic, zakup oraz naprawy sprzętu. Po krótkiej przerwie Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek w obecności Zastępy Dowódcy JRG st. kpt. Krzysztof Jach (kierownik kursu) wręczył zaświadczenia ukończenia kursu kierowców konserwatorów 12 druhom OSP. W kolejnej części Z-ca Komendanta Powiatowego PSP oraz Z-ca Dowódcy JRG podsumowali działalność operacyjno-szkoleniową jednostek OSP w 2017 roku omawiając szczegółowo wszystkie wnioski, które wynikały z ćwiczeń na obiektach oraz ćwiczeń „Euforia 2017” „Magistrala 2017” oraz „Gołoledź 2017”. Przypomniano również uwagi wynikające z ćwiczeń „Inspekcja 2017” oraz z Protokołu Inspekcji Kompanii Gaśniczej WOO. Ostatnią częścią spotkania było omówienie kampanii społecznej „Czad i Ogień. Obudź czujność”. Druhowie zostali poinformowani o potrzebie włączenia się przez nich w propagowanie tej akcji informacyjnej. Na zakończenie kpt. Marcin Żarek złożył wszystkim druhom OSP życzenia świąteczne i noworoczne, dziękując przy tym, za zaangażowanie w działalność ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kazimierskiego.

Opracowanie: kpt. Marcin Żarek – KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: asp. Sławomir Gorczyca – JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka