15 grudnia 2017 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło wraz z D-cą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. Piotrem Łudzikiem w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, z tragicznymi w skutkach wypadkami na terenie kraju, oraz w związku z ogólnopolską kampanią społeczno – informacyjną „Czad i ogień, obudź czujność” jak również „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” spotkał się z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Wielgusie apelując o upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym, tlenkiem węgla, innymi niebezpieczeństwami. Każdy z nas powinien wiedzieć, jak prawidłowo zareagować, aby móc się przed zagrożeniami uchronić, robiąc wszystko, żeby zminimalizować ryzyko i zapewnić bezpieczeństwo zarówno w szkole jak i w domach. Zwrócono uwagę na zapewnienie dzieciom właściwej opieki, nie pozostawianie małoletnich w domach, bez opieki dorosłych jak również rozpropagowanie informacji wśród dzieci i młodzieży. Korzystając z okazji wręczono kalendarze ścienne zachęcając tym samym do przekazania informacji dzieciom i młodzieży na temat konkursów organizowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego:

1.Indywidualny konkurs „Rebus z wyszukiwanką”

2.Indywidualny konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie”

3.Klasowy konkurs na plakat „Potrafię alarmować straż pożarną”

4.Zespołowy konkurs na spot filmowy ”Żywioły i ludzie”

Opracowanie: kpt. Marcin Oziębło – KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Łudzik – KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka