W dniu 6 grudnia br. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czarnocinie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Oddziału Powiatowego OSP RP w Kazimierzy Wielkiej dh Jan Nowak (Starosta Powiatu Kazimierskiego), Prezes Oddziału Gminnego OSP RP w Czarnocinie dh Maria Kasperek (Wójt Gminy Czarnocin), Komendant Gminny OSP RP w Czarnocinie dh Józef Cetnarski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Warszawa, a także Prezesi, Naczelnicy, członkowie OSP z terenu gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy z Panią sekretarz Agatą Wróbel.

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej reprezentował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP kpt. Marcin Żarek.

Podczas spotkania podsumowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2017 (m. in. dotacje dla jednostek OSP z środków rządowych, szkolenia dla druhów, ćwiczenia i zawody sportowo-pożarnicze) oraz zaproponowano plan działania na najbliższy rok. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP przedstawił statystyki wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP na terenie gminy, podsumował współpracę Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Ważnym punktem wystąpienia było przedstawienie zagadnień związanych z kampanią społeczną „Czad i Ogień. Obudź czujność ”. Kpt. Marcin Żarek przedstawił i scharakteryzował zagrożenia związane z sezonem grzewczym (m.in. pożary odkominowe, tlenek węgla) oraz zaprosił wszystkie jednostki OSP do aktywnego włączenia się w propagowanie w/w. kampanii. Wszyscy uczestnicy posiedzenia zadeklarowali chęć jeszcze lepszej współpracy w nadchodzącym 2018 roku.

Tekst: kpt. Marcin Żarek

Zdjęcia: Urząd Gminy Czarnocin

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka