06 grudnia 2019 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło, w ramach prelekcji społecznych odwiedził dwie placówki oświatowe znajdujące się na terenie gminy Bejsce i gminy Opatowiec: Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pszczoły Wojnara w Krzczonowie Samorządową Szkołę Podstawową im. gen. Franciszka Kamińskiego Spotkania były doskonałymi okazjami przedstawienia ...

Dnia 05 grudnia 2019 r. Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej-kpt. Marcin Oziębło oraz mł. bryg. Andrzej Krupa-st. specjalista ds. kwatermistrzowskich spotkali się ze strażakami ochotnikami dokonując wizytacji strażnic OSP z KSRG jak również OSP spoza KSRG. Głównym celem wizyt w ramach współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi było zapoznanie się ...

W dniu 29 listopada 2019 roku Komendę Powiatową PSP w Kazimierzy Wielkiej wizytował Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg. Robert Sabat. Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  spotkał się ze strażakami z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP pełniącymi służbę w tym dniu oraz z kierownictwem kazimierskiej komendy. ...

Strażacy i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wzorem lat ubiegłych przyłączyli się do tegorocznej akcji „Szlachetna paczka” 2019. W krótkim czasie zebrali środki finansowe dla jednej z rodzin z powiatu kazimierskiego, będącej w trudnej sytuacji życiowej. W dniu 05 grudnia br. środki oficjalnie przekazane zostały przez załogę ...

W okresie od 19 do 22 listopada 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej zorganizowała i przeprowadziła szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (28 godzin) dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego. Szkolenie realizowano zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka

Odwiedzin dziś 21

Odwiedzin od 05.02.2019 20510

Kubik-Rubik Joomla! Extensions