21 stycznia 2019 roku Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej – kpt. Marcin Oziębło wspólnie z funkcjonariuszami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kolejny już raz w czasie trwających ferii zimowych w województwie świętokrzyskim przeprowadzili prelekcję połączoną z pokazem sprzętu dla wychowanków Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej. Spotkanie, które odbyło się na ...

var ugapi2; jQuery(document).ready(function(){ var objUGParams = { gallery_theme:"tilesgrid", gallery_width:"100%" }; if(ugCheckForErrors('#unitegallery_279_2', 'cms')) ugapi2 = jQuery('#unitegallery_279_2').unitegallery(objUGParams); }); ...

W dniu 11 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kazimierzy Wielkiej w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej. Na zebranie, oprócz członków Koła, przybyli zaproszeni goście w osobach: Vice Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów ...

17 stycznia 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odwiedzili Miejsko-Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej. Spotkanie było doskonałą okazją do przedstawienia dzieciom oraz opiekunom najistotniejszych  informacji, dotyczących bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych. Omówiono zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego ...

11 stycznia 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odwiedzili Szkołę Podstawową w Wielgusie. Spotkanie było doskonałą okazją do przedstawienia dzieciom oraz gronu pedagogicznemu najistotniejszych informacji, dotyczących bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych. Omówiono zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, zachowania w przypadku załamania się ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka