Uroczysty charakter oraz bogatą oprawę miało w Kazimierzy Wielkiej 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. Niedzielne obchody tak szczególnego jubileuszu zainaugurowała Msza Święta o godz. 12.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Eucharystię w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem ks. kan. dr. Mirosława Cisowskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Kielcach, celebrowali: proboszcz ...

W dniu 10 listopada br. o godz. 12:00, na placu zewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbył się uroczysty apel z okazji Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Apel rozpoczął się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej przez Dowódcę uroczystości mł. bryg. Krzysztofa Jacha. ...

Ze względu na problemy techniczne związane z zamieszczeniem ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, informuje się, że ogłoszenie z dnia 24 października 2018 r. o naborze na stanowisko starszego inspektora ds. organizacji pracy zostało anulowane. W związku z zaistniałą sytuacją Komendant Powiatowy PSP ...

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. ...

2 listopada 2018 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej: kpt. Marcin Oziębło wraz z Z-cą Komendanta: st. kpt. Marcin Żarek oraz z D-cą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej mł. bryg. Piotr Łudzik-zapalając symboliczne znicze w związku z Dniem Zadusznym uczcili pamięć zmarłych strażaków, służących w szeregach Straży ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

ul.Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka

Telefon kontaktowy

fax. 41 350 11 87

Elektroniczna skrzynka podawcza

/KPPSPKazimierzaWielka/skrytka